Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2018

Poezja jest tym, co czyni Cię sobą.
Reposted bypleassuremargocianonecaresjustmineupintheskyblanka12czerwcarudosciporozmawiajmydorana

December 04 2017

Småland, Sweden
Reposted frompulchritudo-II pulchritudo-II viamagolek22 magolek22
8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viamagolek22 magolek22
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viavstane vstane
Jak to jest mieć trzy lata? Czy byłem szczęśliwy? Czy byłem kochany? Nie pamiętam. Później od siódmego czy dziesiątego roku życia pamiętam jakieś urywki. Jakieś sceny. Mam takie zdjęcie, na którym siedzę nad „Poczytaj mi, mamo”. Jestem ubrany w białą koszulkę z zaokrąglonym kołnierzykiem. Dołki w policzkach. Fryzurę na garnek. Patrzę uśmiechnięty w książkę. Jestem pełen nadziei. Ufności. Świat jest dla mnie dobrym, przyjaznym, ciepłym miejscem. Kiedy to znika?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viavstane vstane
0466 269e 500
Reposted fromflesz flesz viavstane vstane
Reposted fromgarstki garstki viavstane vstane
kocham
Reposted fromdeleteme12 deleteme12 viavstane vstane
0221 ade5
3698 5013 500
Reposted fromLane Lane viasomuchfunk somuchfunk
6604 55c8
Reposted fromkarahippie karahippie viaistsoeasy istsoeasy
Reposted frombluuu bluuu viaistsoeasy istsoeasy
Reposted fromFlau Flau vialou8 lou8
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatoosadtocry toosadtocry
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viatoosadtocry toosadtocry
3861 5a5e 500

Reposted fromyourtitle yourtitle viatoniewszystko toniewszystko
Reposted fromvolldost volldost viatoniewszystko toniewszystko
3029 74ed 500
Reposted frommsto msto viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...