Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

Przypominam sobie jak lubiłem się Ciebie domyślać
— pezet
Reposted fromnoicoztego noicoztego vialajla lajla
Nim w ogóle się połapiemy, na czym polega życie, już jesteśmy w jego połowie.
— Deborah Moggach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialajla lajla
0419 0ef0 500
Reposted fromMadridista Madridista vialajla lajla
Wybacz sobie w ciągu najbliższych kilku minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— J.Żulczyk
Reposted fromwithout-a-soul without-a-soul vialajla lajla
Reposted fromSqu7nt Squ7nt vialajla lajla
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viafreska freska
Reposted fromshakeme shakeme viafreska freska
Pocałunków moc całą długą noc
— Koniec Świata; Cynamon
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatake-care take-care
0008 3bd6 500
Reposted fromidiod idiod viajanealicejones janealicejones
8688 5039 500

23oct:

Columbia University, by Stanley Kubrick. (1948)

3256 7b36
Reposted fromxempx xempx viajanealicejones janealicejones
7611 8ae7 500
Reposted fromoutoflove outoflove viasummerkiss summerkiss
6807 f4ac 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viaPatij Patij
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaviajero viajero
5506 f8c2
Reposted fromzungud zungud viaviajero viajero
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaviajero viajero
7449 9186
Reposted fromsummerkiss summerkiss
7567 67c3
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaviajero viajero
Aby wyrosły nam skrzydła, każdego dnia musimy rzucać się w przepaść.
— Kurt Vonnegut
Reposted fromWilalena Wilalena viapleassure pleassure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl