Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

9571 9aaf
Reposted fromkarahippie karahippie viaepidemic epidemic
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
Gdyby nie te rozmowy z samym sobą, sądziłbym, że zupełnie zidiociałem!
— W. Broniewski
Reposted fromcorvax corvax viajanealicejones janealicejones
Ty jesteś stworzona do szczęścia, zobaczysz.
7060 cb46 500
Reposted fromseasons seasons viastaystrongangie staystrongangie
3665 ce8d
8332 33b3 500

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamiodzio- miodzio-
Podobno "mąż i żona - od Boga przeznaczona". Czy to piękne i stare przysłowie jest naprawdę słuszne? Przecież gdyby tak było, nie widzielibyśmy tylu bezsensownych małżeństw wokoło. Raczej można by pobożnie westchnąć, że "kogo Bóg chce pokarać, temu rozum odbiera...".
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku vianotperfectgirl notperfectgirl
Można oddychać, jeść, pić i czuć uderzenia własnego serca, a mimo to być martwym.
— Charlotte Link "Nieproszony gość"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianotperfectgirl notperfectgirl
Dom budują ludzie, razem wspólnie, układając każdą cegłę dbają o niego, taki dom przetrwa.  Rozpada się ten zaniedbany. Gdzie wszyscy domownicy chodzą własnymi ścieżkami, kłócą się i niezgadzają, tam nie rozmawiają, tam się spierają. Dom zaniedbują. Chaos panuje. Taki dom nie przetrwa. Kiedy nikt nie buduje, gdy nikt nie próbuje. 
— A.S. Skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
Poza tym lepszy jest ubogi rozrzutnik niż bogaty skąpiec. Z ubogim rozrzutnikiem jest się raz na wozie, raz pod wozem, jak z dobrym szoferem, a z bogatym skąpcem życie wspólne jest dla kobiety jednym wstydem. Daje w hotelach tak małe napiwki, że portier, przyjrzawszy się własnej dłoni wzrusza ramionami. Przed gośćmi chowa papierosy, kwestionuje swoją przegraną w karty i sprawdza brydżowe rachunki, a wieczorem pyta się żony, co zrobiła z dwudziestoma złotymi, które jej rano dał "na przyjemności".
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl