Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

Jaki kolor powinna mieć bieliznaktórą zdjąłbyś najchętniej?
— Janusz Wiśniewski, Samotność w sieci
Reposted fromolakocie olakocie viatouchthesky touchthesky
2768 49d5 500
8550 c8ec
Reposted fromdelain delain viatouchthesky touchthesky
9984 77e5 500
2503 b0ad
Reposted frombeyooonce beyooonce
3822 e11e 500
-Czy to miłe?
-Ani miłe, ani niemiłe. Po prostu jest.
— Aldous Huxley – Drzwi percepcji. Niebo i piekło.
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Robiłem kiedyś ze studentami sceny miłosne z Fredry. Było na tym roku wydziału aktorskiego kilku chłopaków o świetnym wyglądzie - istna kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Fajni chłopcy, ale kompletnie nie radzili sobie w scenie miłosnej, w której powinni dość agresywnie zachowywać się w stosunku do partnerki. To była scena z "Męża i żony", w której Alfred obłapia, jak to mówił Fredro, Justysię. Do tego trzeba zapału. A oni - zero. Próbują, starają się i nic z tego nie wychodzi. W końcu ze złości wziąłem najbrzydszego, jaki był na roku. Niewysoki, wygląd mało dostojny, raczej nieinteligencki typ. Jak on zagrał wspaniale! Zachwycił mnie po prostu. Wniosek - zainteresowania kobietą, podobnie jak inteligencji, nie da się zagrać. To trzeba mieć w sobie.

Ten chłopak nazywał się Borys Szyc.
— Andrzej Łapicki, "W tej dziedzinie miałem dobre wyniki", Filmowy. Magazyn do czytania, 2/12
Reposted from1923 1923 viakatastrofo katastrofo
4435 4829 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafreska freska
Reposted fromthetemple thetemple viafreska freska
9980 d916
2928 3ea5 500
Reposted fromnyaako nyaako viafreska freska
0732 6d19 500
Reposted fromkrzysk krzysk viafreska freska
Zdaje mi się, że tam, gdzie mnie nie ma, byłbym zawsze szczęśliwy i sprawa przeprowadzki jest przedmiotem ciągłych dyskusji z moją duszą.
— Ch. Baudelaire, "Anywhere out of the world"
Reposted fromsoay soay viahopelesswanderer hopelesswanderer
Nic się nie stało. Chwała Bogu, że nic się nie stało. To nieprawda. Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków omijając miliony alternatyw i ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Wiele gwiazd zapaliło się i zgasło w tym samym czasie, kiedy szliśmy sobie naprzeciw. Wiele małych wszechświatów urodziło się i skonało (...). Ładne mi "nic się nie stało".
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viainnocentsoul innocentsoul

April 06 2017

2896 fcbc 500

nevver:

Matchy matchy, Kelsey McClellan

4798 383a 500
Reposted fromtwice twice viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl