Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

0568 444d 500
Reposted fromvandalize vandalize
9926 512b 500
Reposted fromlaluna laluna viaphilomath philomath
2143 1b55 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaphilomath philomath
4416 4b78 500
Reposted fromtrickster trickster viacatchmelater catchmelater
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
8919 d315 500
Ogarnia mnie zmęczenie oraz niemoc. Moje życie się powtarza i ja się powtarzam. Zamiast niepowtarzalności - seryjność.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viakatastrofo katastrofo
5323 8ffe 500
Reposted fromlittlefool littlefool viakatastrofo katastrofo
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viakatastrofo katastrofo
7064 46a4 500
Reposted fromlafuene lafuene viajanealicejones janealicejones
6194 8255 500

capacity:

driflloon:

londone myers

Oh this one

2496 724a 500

partofmypersonality:

Halina Poświatowska

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viakatastrofo katastrofo
5459 f3ab
Reposted fromlaters laters viaskynetpizza skynetpizza
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viatouchthesky touchthesky
Zawsze, zawsze, zawsze mów Jej, jak bardzo Ją kochasz (...)
— Gina L. Maxwell, Reguły Uległości
0833 cb9c 500

paintdeath:

The Girl On a Motocycle by Jack Cardiff 1968

Reposted fromLittleJack LittleJack viatouchthesky touchthesky
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viatoniewszystko toniewszystko
Nasze palce splotły się, jakby od zawsze do siebie pasowały.
— Jasinda Wilder
2840 07d4 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl